Drie soorten leden

Coaching Collectief Amethist kent vier soorten leden, te weten aspirantleden, juniorcoaches, mediorcoaches en seniorcoaches.

Juniorcoach

Coach

Seniorcoach

Heeft minimaal behaald: diploma Coaching Class II. Heeft minimaal behaald: diploma Coaching Class III.
Heeft bij voorkeur gevolgd: Praktijktraining Communicatie Samenwerking en Persoonlijke Groei.
Heeft minimaal behaald: diploma Coaching Class IV.
Heeft bij voorkeur gevolgd: Praktijktraining Persoonlijk Leiderschap.
Voert minimaal 5 coachingstrajecten uit van minimaal 3 gesprekken per kalenderjaar naar tevredenheid van de cliënten Voert minimaal 5 coachingstrajecten uit van minimaal 4 gesprekken per kalenderjaar naar tevredenheid van de cliënten Voert minimaal 5 coachingstrajecten uit en voert minimaal 50 coachgesprekken per kalenderjaar naar tevredenheid van de cliënten
Verplicht zich tot het bijwonen van minimaal 2 dagdelen bij- of nascholingsactiviteiten per jaar, gegeven door de hoofdtrainer van AMETHIST Developing People.
De bij het COCOA gevolgde bij- en nascholing is gratis voor alle leden.
Verplicht zich tot het bijwonen van minimaal 4 dagdelen bij- of nascholingsactiviteiten per jaar, waarvan minimaal 2 gegeven door de hoofdtrainer van AMETHIST Developing People en eventueel 2 elders. Van de elders gevolgde scholing geven de leden tijdens een intervisie- of na- en bijscholingbijeenkomst een presentatie over de inhoud.
De bij het COCOA gevolgde bij- en nascholing is gratis voor alle leden.
Verplicht zich tot het bijwonen van minimaal 4 dagdelen bij- of nascholingsactiviteiten per jaar, waarvan minimaal 2 gegeven door de hoofdtrainer van AMETHIST Developing People en eventueel 2 elders. Van de elders gevolgde scholing geven de leden tijdens een intervisie- of na- en bijscholingbijeenkomst een presentatie over de inhoud.
De bij het COCOA gevolgde bij- en nascholing is gratis voor alle leden.
Verplicht zich tot het bijwonen van minmaal 2 intervisiebijeenkomsten per jaar (er worden er meer georganiseerd). Verplicht zich tot het bijwonen van minmaal 2 intervisiebijeenkomsten per jaar (er worden er meer georganiseerd). Verplicht zich tot het bijwonen van minmaal 2 intervisiebijeenkomsten per jaar (er worden er meer georganiseerd).
Ontvangt af en toe een groep aangesloten leden bij zich thuis voor een intervisiebijeenkomst en voorziet deze van eten en drinken. Ontvangt af en toe een groep aangesloten leden bij zich thuis voor een intervisiebijeenkomst en voorziet deze van eten en drinken. Ontvangt af en toe een groep aangesloten leden bij zich thuis voor een intervisiebijeenkomst en voorziet deze van eten en drinken.
Krijgt een vermelding als juniorcoach op de website van het collectief. Krijgt een eigen pagina op de website van het collectief. Krijgt een eigen pagina op de website van het collectief.
Kan niet toetreden tot het bestuur Kan toetreden tot het bestuur Kan toetreden tot het bestuur
Ontvangt een uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering, waar hij het recht heeft van toehoor Ontvangt een uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering, waar hij het recht heeft van inspraak Ontvangt een uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering, waar hij het recht heeft van inspraak
Ontvangt een uitnodiging voor het jaarlijkse informele samenzijn na de jaarlijkse ledenvergadering Ontvangt een uitnodiging voor het jaarlijkse informele samenzijn na de jaarlijkse ledenvergadering Ontvangt een uitnodiging voor het jaarlijkse informele samenzijn na de jaarlijkse ledenvergadering