Intervisie COCOA


Inhoud

Binnen de intervisie richten wij ons vooral op het goed zorgen voor onszelf binnen het vak van coach. En daarmee ook voor onze cliënten. Hoe functioneren wij als persoon te midden van het coachen?
Daarmee komen bijvoorbeeld de volgende vragen en onderwerpen aan bod:
Hoe ga ik om met emoties van cliënten die bij mij binnen gekomen zijn en met mijn eigen emoties naar aanleiding van het verhaal van een cliënt? Hoe ga ik om met overdracht en tegenoverdracht? Hoe houd ik mijn energie in balans? Wat doet het met mij als een cliënt de coaching voortijdig beëindigt en hoe ga ik om met een eventuele klacht? Wat zijn mijn persoonlijke ontwikkelpunten die een rol spelen, waardoor ik bijvoorbeeld de ene cliënt moeilijk te begeleiden vind en een andere gemakkelijk? Wat zijn mijn beperkende overtuigingen over mijzelf die mij hinderen tijdens het coachen?

Natuurlijk altijd gevolgd door de vraag: “En wat kan ik daarvan leren voor mezelf en voor mijn coach-zijn?”

De vragen van de inbrengers zijn bijvoorbeeld:
“Wat maakt dat ik direct ga schuiven in mijn agenda als een cliënt aangeeft dat hij er haast mee heeft een afspraak te krijgen?”
“Na het gesprek met één van mijn cliënten ben ik altijd moe. (Of geïrriteerd. Of ontevreden. Enzovoorts) Hoe komt dit en hoe kan ik dat veranderen?”
“Wat is nou eigenlijk mijn drive in dit vak? Na drie jaar weet ik het opeens niet meer.”
“Hoe ver laat ik één van mijn cliënten gaan met zijn boosheid jegens de andere, in een sessie met twee collega's, als ik het zelf niet meer prettig vindt?”

Werkvorm

We werken onder andere met de incidentmethode en met het coachgesprek. Het coachgesprek wil zeggen: degene die een casus inbrengt, wordt gecoacht door één van zijn collega's. Na afloop is de gecoachte coach een aantal inzichten rijker en heeft voor zichzelf wellicht een ontwikkelpunt of een oplossing geformuleerd. Daarna wordt er aan de coachende coach volgens een specifieke methode feedback gegeven.
De niet-inbrengers hebben een leerzame avond gehad omdat zij veel herkennen in de problematiek van de gecoachte coaches van die avond en omdat zij feedback gegeven hebben aan hun coachende collegae.

Het hoofddoel van de bijeenkomsten is intervisie, met als onderwerp hoe het gaat met de coach zelf in de uitoefening van zijn of haar beroep. Als we dat in de vorm van een coachgesprek doen omdat dat het best aansluit bij de ingebrachte vraag, dan gebruiken we de gelegenheid om de coachende coach feedback te geven en bewerkstelligen zo voor alle aanwezigen tegelijkertijd een bijscholingseffect.

Praktische informatie

De intervisie wordt gehouden op verschillende locaties in Nederland.
Voor leden is de intervisie gratis.
Kosten voor niet-leden: €25,-
Data

Terug